Літературний календар


Пропонуємо користувачам бібліотеки ознайомитись з книжковими виданнями з фонду бібліотеки ім. М. Т. Рильського, які упорядковані за  хронологією ювілейних дат письменників (квітень – червень 2018р.)
3.04 – 100 років від дня народження Олеся Гончара (1918—1995) — українського письменника, публіциста.

Гончар Олесь (Олександр) Терентійович - український радянський письменник, літературний критик, громадський діяч. Лауреат Сталінської премії(1948), перший лауреат республіканської премії імені Тараса Шевченка(1962), голова Спілки письменників України (1959- 1971), академік НАН України (1978). Герой України (2005, посмертно), Герой Соціалістичної праці (1978).


Собори душ своїх бережіть, друзі... Собори душ!
                                                                      Гончар О.
       Гончар О. Людина і зброя: роман/ Худож.- оформлювач А. С. Ленчик.-- Харків:Фоліо,2007.- 318с.

Твір Олеся Гончара "Людина і зброя" присвячено першим найтрагічнішим місяцям війни. Про задум роману письменник сказав так: "Написати цю книгу підказав мені мій обов'язок перед товаришами, перед тими, хто на зорі своєї юності, в розквіті сил гинув на вогненних рубежах сорок першого року"...
    


Собор. Тронка Київ: "Сакцент Плюс", 2004.- 512с.

Знакові романи "Тронка", "Собор" розкривають найхарактерніші ідейно - тематичні та жанрові ознаки художнього доробку письменника.4.04 – 200 років від дня народження Томаса Майна Рида (1818 —1883) — англійського письменника.

Томас Майн Рид - англійський письменник, автор пригодницьких романів і творів для дітей і юнацтва, частина з яких видана під псевдонімом "Капітан Майн Рид"

Как часто от короткого слова «да» зависит счастье всей жизни. И часто, слишком часто, такое же короткое «нет» влечет за собой страшное горе.
                                                               Майн Рид     

Рід Томас Майн Вершник без голови: Роман/Пер. з англ. В. Митрофанова.- Тернопіль:Навчальна книга - Богдан:київ:Веселка, 2006.- 512с.

"Вершник без голови" – один із найкращих творів англо-ірландсько-американського письменника Томаса Майн Рида. З перших сторінок цієї книжки читача захоплює майстерно побудований сюжет, що ґрунтується на розкритті загадкового злочину. Разом з тим, розвиваючи заплутаний сюжет, ведучи читача від епізоду до епізоду, Майн Рид змальовує досить правдиву картину життя Техасу 50-х років. Характери дійових осіб значною мірою змальовані через діалог, яких досить багато у романах Майн Рида.
30.04 - 135 років від дня народження Ярослава Гашека (1883-1923), чеського прозаїка-сатирика, драматурга.

Ярослав Гашек - чеський письменник - сатирик, автор твору "Пригоди бравого вояка Швейка", учасник першої Світової війни.
В 1918 - 1920рр. служив в Червоній Армії на Східному фронті, був членом раддепу Іркутська.

Ніколи, ніде і нікого не цікавила доля якоїсь безневинної людини


                                         
Гашек Я.


      Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка/Пер. з чес. С. В. Маслюка;Передм. Г. М. Сиваченко.- Київ: Школа, 2006.- 480с.
«Пригоди бравого вояка Швейка» є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною (1914—1918). Кмітливий, дотепний та по-житейському мудрий солдат Швейк щасливо виплутується з усіх пригод, які випадають на його долю.
    

Гашек Я. Сочинения в четырех томах:Т2:Рассказы, фельетоны, памфлети(1913- 1923):Пер. с чешск. /Сост.С. В. Никольский:Москва:правда, 1985.- 480с.

У другий том творів Ярослава Гашека увійшли вибрані оповідання, фельетони і памфлети, написані в 1913 - 1923 роках.
5.06 - 120 років від дня народження Федерико Гарсіа Лорки (1898 – 1936), іспанського поета, драматурга.

Федерико Гарсіа Лорка - іспанський поет і драматург, відомий як музикант та художник - графік. Центральна фігура "покоління 27 року" - один із самих яскравих і знаних діячів іспанської культури ХХ століття.

Найсумніша радість - бути поетом. А все інше не має ніякого значення. Навіть смерть
                                                    Лорка

                  Гарсиа Лорка Ф. Избранное/Сост. Н. Р. Малиновская, А. Б. Матвеева:Москва: Просвещение, 1987.- 256с.

Лейтмотивом книги є слова Лорки: "Я люблю человеческий голос. Одинокий человеческий голос, измученный любовью и вознесенный над гибельной землею. Голос должен высвободиться из гармонии мира и хора природы ради своей одинокой ноты"...
                                      


22.06 – 120 років від дня народження Еріх Марії Ремарка(1898 - 1970) — німецького письменника .

Еріх Марія Ремарк - один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів як "На Західному фронті без змін"(1929), "Три товариші"(1936), "Тріумфальна арка"(1945)

Поки людина не здається, вона сильніша за свою долі
                                                                         Ремарк      Ремарк Е. М. Твори: В 2-х т. Т2: Тріумфальна арка; Чорний обеліск:Романи/Пер. з нім.Є. Попович:Київ:Дніпро, 1986.- 768с.

"Триуфальна арка" - це один із найкращих європейських романів ХХ століття. Роман про любов, війну і смерть. Це найсумніший і, водночас,  найоптимістичніший   твір ХХ ст. Оповідь про жінку,  яка не має нічого,  крім жалюгідних короткотривалих перемог, - і про чоловіка, що звик до страху, ненависті та бездуховності.
   Ремарк Е. М. Твори: В 2 -хт.Т2: На західному фронті без перемін; Три товариші:Романи/Пер. з нім. Є. Попович.- Київ:Дніпро, 1987.- 572с.

Роман належить до «Золотого фонду світової літератури ХХ століття». Книга про дружбу трьох фронтових друзів вперше була перекладена українською  мовою  1959 року. 

25.06 - 115 років від дня народження Джорджа Оруелла (Еріка Артура Блера) (1903-1950), англійського прозаїка

Джордж Оруел - відомий англійський письменник. Всесвітньо відомим став завдяки двом творам, написаним в останні роки життя "Звіроферма", "1984", у яких він зобразив тоталітарне суспільство.

У часи всюдисущого обману говорити правду - революційний акт.
Оруел Д.


Оруелл Д. 1984; Скотный двор/Пер. с англ. Д. Иванова, В. Недошивина.- Пермь:"Капик", 1992.- 304с.

   "1984" роман - антиутопія, написаний у 1948 році, розповідає історію Вістона Сміта і його деградації під впливом тоталітарної держави, в якій він живе.


         "
Звіроферма"  ("Скотний двір") 

Читача приваблюють гострі проблеми політичного, культурного життя 40 -х років ХХ ст., які на сьогодні залишаються актуальними. В цьому творі присутня об'єктивність в оцінці подій,  яскрава індивідуальність, помножена на справжню літературну майстерність.
"Поет живе в серцях свого народу"  До 204 річниці з дня народження Тараса Шевченка в бібліотеці заплановано комплекс заходів, присвячених Великому Кобзарю, зокрема:
демонстрація виставки – панорами «Слово Шевченка у віках не старіє», 
 

художньої виставки – витрини учнівських малюнків:
«Твір Шевченка очима дітей – «Садок вишневий коло хати», також протягом тижня з (4.03 по 9.03) будуть проходити читання поезій Шевченка користувачами бібліотеки адже, дійсно, як сказав Максим Рильський, «Поет живе в серцях свого народу»

Перегорніть забуті сторінки...     З метою популяризації книжкового фонду бібліотеки,
звертаємо увагу наших читачів на твори вітчизняних і зарубіжних письменників, що увійшли до «золотого» фонду художньої літератури,
і останнім часом незаслужено призабуті

ЛІТЕРАТУРНИЙ КАЛЕНДАР

Пропонуємо щоквартальну виставку «Літературний календар», присвячену письменникам – ювілярам 2018 року.
Запрошуємо наших користувачів наочно ознайомитись з книжковими виданнями з фонду бібліотеки ім. М. Т. Рильського, які упарядковані в хронологічному порядку за ювілейними датами письменників (січень – березень 2018р.)
Цих представників різних країн, що творили у різні часи і епохи об’єднує сила і мудрість літературного слова.
6.01 – 80 років від дня народження Василя Стуса
(1938 – 1985) -українського поета, перекладачаВасиль Семенович Стус - український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших представників українського культурного руху шістидесятників. Лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка (1991), Герой України (2005, посмертно). О, Боже мій, така мені печаль
І Самота моя така безмежна

                                                             Стус В.Cтус В. Феномен доби: сходження на Голгофу слави/ Василь Стус; ред. Л. Паламарчук. - Київ: Товариство: Знання України, 1993. - 96с.
Книга «Феномен доби» написана в 1970 – 1971 рр. Упродовж двох десятиліть рукопис її пролежав в архівах КДБ. Книга про трагедію людини в умовах тоталітарного режиму, про згубну дію казармового соціалізму та культуру і духовність народу. 
Такий твір міг написати тільки Василь Стус, і він його написав, одержавши в нагороду тюрми, табори, заслання, розплатившись за нього власним життям. 


         Стус Д. Василь Стус: життя і творчість. /Дмитро Стус; ред. Т. В. Щербаченко. - 2 –ге вид., виправл. - Київ: Факт, 2005. - 368с.

До Василя Стуса широке визнання прийшло після перепоховання в 

1989 р. Що стало причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? На ці та інші питання намагається знайти відповіді син поета – Дмитро, який поєднує об’єктивні біографічні відомості про життя батька з власними спогадами і спостереженнями …Стус В. Листи до сина / Василь Стус; упоряд. О. Дворко, Д. Стус; перед. Д. Стус. - Івано – Франківськ: Лілея – НВ, 2001. - 192с. 

Листи батька до сина пронизані любов’ю, - Василь Стус ділиться життєвим досвідом з сином в надії, що Дмитро доведе до досконалості його майстерність, довершить розпочате ним. Він вчить сина на прикладах поразок і падінь гартувати свій дух, який може допомогти людині йти шляхом добра і справедливості.
_____________________________________

22.01 – 230 років від дня народження Джорджа Гордона Байрона (1788 – 1824) – англійського поета

Джордж - Ноел - Гордон Байрон - англійськийпоет, який став символом романтизму і політичного лібералізму в Європі ХІХ століття.Я люблю свою Вітчизну, але не своїх співвітчизників 
 Байрон Д.

Байрон Д. Вибране (1816 – 1823) /Джордж байрон; сост. послям. А. Афоніна; комен.О. Афоніна, А. Ніколюкіна; пер. з англ. О. Афоніна: іл.англ. художників ХІХст. - Москва: Правда, 1986. - 464с. 
До збірника увійшли найбільш значні твори англійського поета Джорджа Байрона (1788- 1824), створені ним в 1816 – 1823рр.: «Манфред», «Беппо», «Каїн», «Вернер, або спадщина», а також щоденник мандрів по Бернських Альпах, уривки з щоденника, в якому йдеться про боротьбу італійського народу за незалежність.Байрон Д. Дон Жуан: Поема/ Джордж Байрон; редкол.: І. Дзюба (голова) та ін.; перед. С. Д. Павличко; пер. з англ. С. Є. Голованівського.- Харків: Фоліо, 2001. - 559с. - (Б-ка світової літ). 
Поема «Дон Жуан»- останній великий твір Джорджа Гордона Байрона(1788 – 1824), один із вершин європейської літератури доби романтизму. 
В поемі іспанський аристократ Дон Жуан іноді не може протистояти своїм пристрастям і стає улюбленцем мирських насолод на відміну від свого історичного прототипу – насильника і дуелянта.
_____________________________________

23.01 – 235 років від дня народження Стендаля (1783 – 1842) - французького письменникаСтендаль – один із видатних французьких письменників XIX століття. Анрі-Бейль творив під псевдонімом Фредеріка Стендаля (Штендаль — назва німецького міста, в якому народився відомий німецький мистецтвознавець XVIII століття Йоганн Вінкельман).

...ми не праві, коли пригнічуємо самолюбство людей, яких наближаємо до себе. Спиратися можна тільки на те, що чинить опір
                                         Стендаль


Стендаль Ф. Червоне і чорне: Роман/Фредерік Стендаль; післям. Т. Якимович.; пер. з фр. - Харків: Фоліо, 1994. - 520с.:іл - (Шкільна б –ка укр. і зарубіж. Лит –ри). 


Роман «Червоне і чорне» є одним з найкращих творів відомого французького письменника Стендаля (1783—1842). Його герой — Жульєн Сорель — увійшов у світову літературу як уособ­лення непокірливої, волелюбної юності. Сорель вступив у самостійне життя після падіння Наполеона, у період Реставрації Бур­бонів. При Наполеоні обдарований юнак, можливо, зробив би військову кар’єру. Але за свого часу єдину можливість просунутися в суспільстві він вбачав у тому, щоб, закінчивши духовну семінарію, стати священиком. У душі Сореля сперечаються різні риси характеру і почуття: людяність, холодний розрахунок і романтична чутливість. Любовна інтрига і честолюбні мрії приводять його на гільйотину.СтендальФ. Життя Россіні/Фредерік Стендаль; ред. Ю. Б. Корнєєва; післям. Б. Г. Реізова; пер. з фр. А. М. Шадріна. - Київ: Музична Україна, 1985. - 348с.:іл. 

Книга видатного французького письменника Стендаля присвячена життю і творчості одного із великих італійських композиторів ХІХ століття Джоаккіно Росіні. Читач знайде в ній опис музичного життя Італії і Франції тієї епохи, літературні портрети багатьох відомих музикантів Європи. ______________________________________
25.01 – 80 років від дня народження Володимира Висоцького (1938 – 1980) - російського поета, актораВолодимир Семенович Висоцький — видатниЙ російський акторспівак і поет, класик жанру авторської пісні, автор низки прозаїчних творів. 
Якщо не любив –
Виходить, і не жив, і не дихав!


В. ВисоцькийНовіков В. І. Висоцький /Володимир Новіков: серія біографій; консульт. А. Е. Крилов, І. І. Роговой. - вид. 4-е, доп. - Москва: Молода гвардія, 2008. - 474.: іл.- (Життя чудових людей: вип. 1107).
Книга «Висоцький» Володимира Новікова – майстерно написана, неприкрашена оповідь про життя і творчість Володимира Висоцького, чий голос в 70- 80-ті роки двадцятого століття лунав майже у кожному домі. Читач дізнається про нові подробиці злетів і падінь, пристрастей та недугів поета - «співочого нерва епохи», як назвав Висоцького Євген Євтушенко
100 пісень Володимира Висоцького: песенник / ред. – сост.: Г. А. Ніколаєва, А. Г. Савчук; худож.- оформл. С. А. Аненкова. - Київ: Музична Україна, 1996. -332с.
До збірника пісень Володимира Висоцького увійшли, в тому числі , раніше неопубліковані твори, спеціально разшифровані з магнітофонних записів і грамплатівок.Карапетян Д. Вородимир Висоцький: Спогади/Давид Карапетян: вид. 2- е, доп. - Москва: Захаров, 2005. - 304с. - (Серія «Біографії і мемуари»).
Книга Давида Карапетяна «Володимир Висоцький» є правдивою оповіддю про життя і творчість Володимира Висоцького. Актор Театра на Таганці і композитор Дмитро Межевич сказав: «У розповіді нічого не прибавити – не забрати. Висоцький, якого я знав на протязі дванадцяти років, з граничною точністю співпадав з Висоцьким Карапетяна. А прочитати до того мені довелось не одну книгу про Володимира Семеновича. Кращої від цієї не було».

_____________________________________


8.02 – 190 років від дня народження Жуля Верна (1828 – 1905) - французького письменникаЖуль Ґабріель Верн — французький письменник (за походженням бретонець). Разом із Гербертом Уелсом вважається засновником жанру наукової фантастики.Світу потрібні нові люди, а не нові континенти 
Ж.Верн
Верн Ж. П’ятнадцятирічний капітан: Роман/ Жуль Верн; пер. з фр. П. Соколовського. - Київ: Веселка, 2004. - 304с. - (Б – ка світової літератури для дітей у 100 томах. Серія друга. Література ХІХстоліття) Роман Жуля Верна "П’ятнадцятирічний капітан" — один з небагатьох, де тема науково-технічних відкриттів і фантастичного прогнозування майбутнього відсутня. Усе сконцентровано навколо головної проблеми — протесту проти работоргівлі. Письменник викрив і осудив це ганебне суспільне явище, вивівши непривабливі образи нелюдів-работорговців різни 
Гарріса, араба Ібн-Хаміса, негрів Алвіша і тубільного володаря Муані-Лунга. Розповідаючи про пригоди своїх героїв, письменник, як і завжди у своїх романах, знайомить читача з навколишнім світом — природою, історичними подіями. х національностей: португальців Негору і Коїмбри, американця Гарріса, араба Ібн-Хаміса, негрів Алвіша і тубільного володаря Муані-Лунга. Розповідаючи про пригоди своїх героїв, письменник, як і завжди у своїх романах, знайомить читача з навколишнім світом — природою, 
історичними подіями. 


Верн Ж. Таємничій острів: роман/Жуль Верн; пер. з фр. В. Омельченка. –Київ: Веселка, 2004. - 528с. - (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах»Світовид». Серія друга. Література ХІХстоліття).

Роман "Таємничий острів" завершує своєрідну трилогію про капітана Немо ("Діти капітана Гранта" і "Двадцять тисяч л’є під водою". Головні персонажі роману — п’ятеро американців, які здійснили сміливу втечу з полону на повітряній кулі і потрапили на безлюдний острів. Історія цих людей незвичайна, оскільки, на відміну від інших "робінзонів", які користувалися запасами та спорядженням загиблих кораблів, їм, за словами автора, потрібно було "з нічого створити всe".


Верн Ж. Замок у Карпатах /Жуль Верн; худ. оформ. вид. «Світ». - Львів: Світ, 1992. - 112с. Роман "Замок у Карпатах" всесвітньо відомий французький письменник-фантаст Жуль Верн створив наприкінці 80-х років XIX століття — понад 110 років тому. Географічна та етнографічна достовірність розповіді, історично-романтичний колорит реальних подій в деяких країнах Європи доповнюються науково-фантастичними передбаченнями автора.

 ____________________________________

10.02 – 120 років від дня народження Бертольта Брехта (1898 – 1956) - німецького письменника 

Бертольт Брехт — німецький драматург, поет, прозаїк, театральний діяч, теоретик мистецтва, засновник театру «Берлінер ансамбль». 
Усі ми цінуємо добро, лише втрачаючи його неповоротно 

Б.Брехт

_____________________________________

20.03 – 190 років від дня народження Генріка Ібсена (1828 – 1906) - норвезького драматурга, поета
Генрік Ібсен — норвезький драматург і поет, реалістичні і суперечливі п'єси якого революціонізували європейський театр.

Правда і свобода – ось стовпи суспільства 

Г. Ібсен 
_____________________________________

Ласкаво просимо в гості до нашої книжкової світлиці!